Podvojne uctovnictvo PU

Podvojné účtovníctvoPre koho je vhodné podvojné účtovníctvo?


Všetci podnikatelia, ktoré sú zapísaní v Obchodnom registre SR sú povinne účtovať v susedstve podvojného účtovníctva. To sú:

 • Spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Akciové spoločnosti
 • Verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, družstvá, …

Viac podrobností na stránke Finančnej správy


All Inclusive


All Inclusive – Mesačné balíky vedenia účtovníctva zahŕňajú všetko potrebné a nič navyše neplatíte. V cene všetkých balíkov je :

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie odpisových kariet
 • ročná účtovná závierka účtovníctva
 • daňové priznanie k dani z príjmu pre fyzické a právnické osoby
 • priznanie DPH pre platiteľov: buď mesačne alebo štvrťročne

Cenník


Mesačný balíkNeplatca DPHPlatca DPH
Do 25 účtovných záznamov85 €125 €
26 – 50 účtovných záznamov95 €135 €
51 – 100 účtovných záznamov145 €185 €
101 – 200 účtovných záznamov245 €295 €
201 – 300 účtovných záznamov355 €385 €
301 – 500 účtovných záznamov545 €585 €
501 – 1000 účtovných záznamov1 045 €1 085 €
1001 – 1500 účtovných záznamov1 545 €1 585 €
1501 – 2000 účtovných záznamov2 045 €2 085 €
2001 – 2500 účtovných záznamov2 545 €2 585 €
2501 – 3000 účtovných záznamov3 045 €3 085 €
3000+ účtovných záznamovpo dohodepo dohode

Každý ďalší účtovný záznam nad rámec balíka – 1 €


Nechajte nám kontakt a my vám zavoláme
Zaslať