Mzdove uctovnictvo MU

Mzdy a personalistika


Tato oblasť je orientovaná na ľudské zdroje a všetky otázky súvisiace so zamestnancami danej firmy.

Každá účtovná jednotka, ktorá ma zamestnancov si musí plniť mzdové a odvodových povinností.

Ponúkame outsourcing mzdovej a personálnej agendy, poradenstvo v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod.


Služby


  • vypracovanie pracovných zmlúv alebo dohôd
  • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov do/z príslušných inštitúcií
  • výpočet miezd podľa predloženej dochádzky
  • predloženie výplatnej listiny a prevodného príkazu na úhradu miezd, odvodov a daní
  • zaslanie elektronického prevodného príkazu s možnosťou importu do internet bankingu klienta
  • spracovanie mesačných hlásení a výkazov do poisťovní
  • elektronická komunikácia so všetkými inštitúciami
  • vystavenie rôznych potvrdení o príjmoch a pod.
  • ročné zúčtovanie dane

Cenník


Minimálne / mesiac50 €
Každý zamestnanec20 €
Ročné zúčtovanie/hlásenie za zamestnanca15 €
Prijímanie / prepúšťanie10 €
Odoslanie informačnej karty na úrad práce (pre pracovníkov z iných krajín)25 €
Vypracovanie pracovnej zmluvy podľa požiadaviek zamestnávateľa50 €
Hodinová konzultácia70 €

Nechajte nám kontakt a my vám zavoláme
Zaslať