Danove priznanie DP

Daňové priznanieKto je povinný podať daňové priznanie


Fyzicka osoba v roku 2021 ak:

  • Dosiahla celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021 vyššie ako 2 255,71 €
  • Dosiahla daňovú stratu (aj v prípade ak príjmy nepresiahli sumu 2 255,71 €)
  • Na základe rozhodnutia správcu dane

Fyzické osoby sa môžu rozhodnúť podať DP aj dobrovoľne, to moze byt napríklad v prípade, ak chcu požiadať daňový úrad o vrátenie preplatku na dani z príjmov.

Každá právnická osoba založená za účelom zisku (s.r.o. akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti a pod.).

Okrem uvedených sú daňové priznanie povinné podávať aj niektoré neziskové spoločnosti podľa toho, ako to ustanovuje zákon o dani z príjmov

Za rok 2021 sú ustanovené nasledujúce sadzby dane z príjmov:

  • 15%, ak zdaniteľné príjmy za kalendárny rok 2021 neprekročia hranicu 49 790 €
  • 21%, ak zdaniteľné príjmy za kalendárny rok 2021 prekročia hranicu 49 790 €

V prípade daňovej straty existuje možnosť uplatniť odpočet daňovej straty počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.


Cenník


Som zamestnanec a podávam daňové priznanie sám

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti a nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie. Daňové priznanie je potrebné podať v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

50 €

Som živnostník a na svoju živnosť si uplatňujem paušálne výdavky

Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba, ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu a nie sú ​oslobodené od dane.Jedna sa o živnostníkov, ​fyzické osoby, ktoré realizujú prenájom nehnuteľností.
Daňové priznanie je potrebné podať v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

150 €

+20 € za každé priznanie DPH (§7/7a)

+25 € za každý súhrny výkaz DPH (§7/7a)

Som živnostník, ktorý si vedie účtovníctvo sám

Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba, ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu a nie ​sú ​oslobodené od dane.
Daňové priznanie je potrebné podať v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

150 €

+1 € za každý účtovný záznam 

+20 € za každé priznanie DPH (§7/7a)

+25 € za každý súhrny výkaz DPH (§7/7a)

Sme právnická osoba a vedieme podvojné účtovníctvo

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie podvojne účtovníctvo je povinná podať priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia ak zákon nestanovuje inak.

400 €

+1 € za každý účtovný záznam 

+20 € za každé priznanie DPH (§7/7a)

+25 € za každý súhrny výkaz DPH (§7/7a)


Nechajte nám kontakt a my vám zavoláme
Zaslať